کنترل Repeater برای نمایش لیستی از آیتم های تکراری استفاده می شوند که به یک کنترل متصل می شوند.
 
اتصال یک DataSet به یک کنترل Repeater
 
 
کنترل Repeater برای نمایش لیستی از آیتم های تکراری استفاده می شوند که به یک کنترل متصل می شوند. کنترل Repeater ممکن است به یک جدول پایگاه داده، یک فایل XML، یا هر لیستی از آیتم ها متصل شود. در این بیاموز ما نحوه اتصال یک فایل XML را به کنترل Repeater نشان خواهیم داد.
 
 ما از فایل XML زیر در مثال های این آموزش استفاده کرده ایم ("cdcatalog.xml")
 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <catalog>
 <cd>
   <title>Empire Burlesque</title>
   <artist>Bob Dylan</artist>
   <country>USA</country>
   <company>Columbia</company>
   <price>10.90</price>
   <year>1985</year>
 </cd>
 <cd>
   <title>Hide your heart</title>
   <artist>Bonnie Tyler</artist>
   <country>UK</country>
   <company>CBS Records</company>
   <price>9.90</price>
   <year>1988</year>
 </cd>
 <cd>
   <title>Greatest Hits</title>
   <artist>Dolly Parton</artist>
   <country>USA</country>
   <company>RCA</company>
   <price>9.90</price>
   <year>1982</year>
 </cd>
 <cd>
   <title>Still got the blues</title>
   <artist>Gary Moore</artist>
   <country>UK</country>
   <company>Virgin records</company>
   <price>10.20</price>
   <year>1990</year>
 </cd>
 <cd>
   <title>Eros</title>
   <artist>Eros Ramazzotti</artist>
   <country>EU</country>
   <company>BMG</company>
   <price>9.90</price>
   <year>1997</year>
 </cd>
 </catalog>
 
 
ابتدا فضای نام "System.Data" را وارد نمایید. به این فضای نام برای کار با شیء DataSet نیاز داریم. دایرکتیو زیر را به بالای یک صفحه aspx. وارد نمایید.
 
 

<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
 
در مرحله بعد، یک DataSet برای فایل XML ایجاد نمایید و هنگامی که صفحه بارگذاری شد، فایل XML را درون DataSet بارگذاری نمایید.
 
 

<script runat="server">
 sub Page_Load
 if Not Page.IsPostBack then
   dim mycdcatalog=New DataSet
   mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
 end if
 end sub
 
 
در ادامه، یک کنترل Repeater در صفحه aspx. اضافه می کنیم. محتوای عنصر <HeaderTemplate> تنها یک بار و اولین بار با خروجی پر می شود، سپس محتوای عنصر <ItemTemplate> به ازای هر رکورد در DataSet، تکمیل می شود، و در نهایت محتوای عنصر <FooterTemplate> یکبار با خروجی پر می شود.
 
 

<html>
 <body>
 <form runat="server">
 <asp:Repeater id="cdcatalog" runat="server">
 <HeaderTemplate>
 ...
 </HeaderTemplate>
 <ItemTemplate>
 ...
 </ItemTemplate>
 <FooterTemplate>
 ...
 </FooterTemplate>
 </asp:Repeater>
 </form>
 </body>
 </html>
 
 
سپس اسکریپتی برای ایجاد DataSet اضافه می کنیم و mycdcatalog DataSet را به کنترل Repeater متصل می کنیم. همچنین کنترل Repeater را با تگ های Html پر می کنیم و آیتم ها را با استفاده از <% ("Container.DataItem("fieldname#%> به بخش <ItemTemplate> متصل می کنیم.
 
مثال
 <%@ Import Namespace="System.Data" %>
 <script runat="server">
 sub Page_Load
 if Not Page.IsPostBack then
   dim mycdcatalog=New DataSet
   mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
   cdcatalog.DataSource=mycdcatalog
   cdcatalog.DataBind()
 end if
 end sub
 </script>
 <html>
 <body>
 <form runat="server">
 <asp:Repeater id="cdcatalog" runat="server">
 <HeaderTemplate>
 <table border="1" width="100%">
 <tr>
 <th>Title</th>
 <th>Artist</th>
 <th>Country</th>
 <th>Company</th>
 <th>Price</th>
 <th>Year</th>
 </tr>
 </HeaderTemplate>
 <ItemTemplate>
 <tr>
 <td><%#Container.DataItem("title")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("artist")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("country")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("company")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("price")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("year")%></td>
 </tr>
 </ItemTemplate>
 <FooterTemplate>
 </table>
 </FooterTemplate>
 </asp:Repeater>
 </form>
 </body>
 </html>
 
 
 
 
 
استفاده از <AlternatingItemTemplate>
 
 
می توانیم از عنصر <AlternatingItemTemplate> بعد از عنصر <ItemTemplate> استفاده کنیم تا در رابطه با ظاهر ردیف های خروجی توضیح دهیم. در مثال زیر هر ردیف جدول با رنگ خاکستری کم رنگ نمایش داده می شود:
 
مثال
 
 
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 <script runat="server">
 sub Page_Load
 if Not Page.IsPostBack then
   dim mycdcatalog=New DataSet
   mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
   cdcatalog.DataSource=mycdcatalog
   cdcatalog.DataBind()
 end if
 end sub
 </script>
 <html>
 <body>
 <form runat="server">
 <asp:Repeater id="cdcatalog" runat="server">
 <HeaderTemplate>
 <table border="1" width="100%">
 <tr>
 <th>Title</th>
 <th>Artist</th>
 <th>Country</th>
 <th>Company</th>
 <th>Price</th>
 <th>Year</th>
 </tr>
 </HeaderTemplate>
 <ItemTemplate>
 <tr>
 <td><%#Container.DataItem("title")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("artist")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("country")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("company")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("price")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("year")%></td>
 </tr>
 </ItemTemplate>
 <AlternatingItemTemplate>
 <tr bgcolor="#e8e8e8">
 <td><%#Container.DataItem("title")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("artist")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("country")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("company")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("price")%></td>
 <td><%#Container.DataItem("year")%></td>
 </tr>
 </AlternatingItemTemplate>
 <FooterTemplate>
 </table>
 </FooterTemplate>
 </asp:Repeater>
 </form>
 </body>
 </html>
 
 
 
 
 
 
 منبع:بیاموز
 
 
 

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.