شیء ArrayList، مجموعه ای از آیتم هاست که هر کدام از این آیتم ها دارای داده هستند.

ایجاد یک ArrayList

شیء ArrayList، مجموعه ای از آیتم هاست که هر کدام از این آیتم ها دارای داده هستند. آیتم ها با استفاده از متد ()Add به ArrayList اضافه می شوند. کد زیر یک شیء جدید ArrayList با عنوان mycountries ایجاد می کند و چهار آیتم به آن اضافه می کند:


<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycountries=New ArrayList
  mycountries.Add("Norway")
  mycountries.Add("Sweden")
  mycountries.Add("France")
  mycountries.Add("Italy")
end if
end sub
</script>

به طور پیش فرض، هر شیء حاوی 16 ورودی است. شیء ArrayList می تواند تا آخرین اندازه خود، با استفاده از متد ()TrimToSize سایز دهی شود:


<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycountries=New ArrayList
  mycountries.Add("Norway")
  mycountries.Add("Sweden")
  mycountries.Add("France")
  mycountries.Add("Italy")
  mycountries.TrimToSize()
end if
end sub
</script>

 

ArrayList همچنین می تواند از روی حروف الفبا یا بر اساس عدد با استفاده از متد ()Sort مرتب شود:


<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycountries=New ArrayList
  mycountries.Add("Norway")
  mycountries.Add("Sweden")
  mycountries.Add("France")
  mycountries.Add("Italy")
  mycountries.TrimToSize()
  mycountries.Sort()
end if
end sub
</script>

 

برای مرتب سازی در جهت عکس، می توان از متد ()Reverse بعد از متد ()Sort استفاده کرد:


<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycountries=New ArrayList
  mycountries.Add("Norway")
  mycountries.Add("Sweden")
  mycountries.Add("France")
  mycountries.Add("Italy")
  mycountries.TrimToSize()
  mycountries.Sort()
  mycountries.Reverse()
end if
end sub
</script>

 

اتصال داده ها به یک ArrayList

شیء ArrayList ممکن است به صورت اتوماتیک، متن و مقادیر را برای کنترل های زیر تولید کند:

 •     asp:RadioButtonList
      asp:CheckBoxList
      asp:DropDownList
      asp:Listbox

برای اتصال کنترل RadioButtonList، ابتدا یک کنترل RadioButtonList (بدون استفاده از عنصر asp:ListItem) در یک صفحه aspx. ایجاد فرمایید:


<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
</form>

</body>
</html>

سپس اسکریپتی برای ایجاد لیست و اتصال مقادیر لیست به کنترل RadioButtonList ایجاد نمایید:

مثال:


<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycountries=New ArrayList
  mycountries.Add("Norway")
  mycountries.Add("Sweden")
  mycountries.Add("France")
  mycountries.Add("Italy")
  mycountries.TrimToSize()
  mycountries.Sort()
  rb.DataSource=mycountries
  rb.DataBind()
end if
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:RadioButtonList id="rb" runat="server" />
</form>

</body>
</html>

 

خروجی کد بالا:

France
Italy
Norway
Sweden

ویژگی DataSource کنترل RaioButtonList، معادل ArrayList تنظیم شد و به عنوان منبع داده (data source) کنترل RadioButtonList تعریف شد. متد ()DataBind کنترل RadioButtonList منبع داده (data source) را به کنترل RadioButtonList متصل می کند.

منبع:بیاموز نکته: مقادیر استفاده شده هم به عنوان متن و هم به عنوان مقدار کنترل استفاده شده است. برای افزودن مقادیری که از متن مجزا هستند، هم می توان از HashTable استفاده کرد و هم از شیء SortedList.

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

 • پروژه های تحت وب و ویندوز
 • طراحی سایت
 • فروشگاه اینترنتی
 • اپلیکیشن های موبایل
 • پروژه های مهندسی نرم افزار
 • طراحی بانک های اطلاعاتی
 • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.