کنترل TextBox برای ایجاد فیلدهای متنی که در آن کاربر مقدار وارد می نماید استفاده می شود.
 
کنترل TextBox
کنترل TextBox برای ایجاد فیلدهای متنی که در آن کاربر مقدار وارد می نماید استفاده می شود.
ویژگی های کنترل TextBox در بیاموز web controls reference page لیست گردیده است.
مثال زیر برخی از ویژگی هایی که شما ممکن است با کنترل TextBox استفاده نمایید را نشان می دهد:
مثال:

<html>
<body>

<form runat="server">

A basic TextBox:
<asp:TextBox id="tb1" runat="server" />
<br /><br />

A password TextBox:
<asp:TextBox id="tb2" TextMode="password" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with text:
<asp:TextBox id="tb4" Text="Hello World!" runat="server" />
<br /><br />

A multiline TextBox:
<asp:TextBox id="tb3" TextMode="multiline" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with height:
<asp:TextBox id="tb6" rows="5" TextMode="multiline"
runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with width:
<asp:TextBox id="tb5" columns="30" runat="server" />

</form>

</body>
</html>
 
 
 
افزودن اسکریپت
محتوا و تنظیمات یک کنترل TextBox ممکن است توسط اسکریپت های سمت سرور، هنگامی که یک فرم به سرور ارسال می شود تغییر پیدا می کند.
در مثال زیر، ما یک کنترل TextBox، یک کنترل دکمه،  و یک کنترل label در یک فایل aspx. تعریف کرده ایم. هنگامی که روی دکمه کلیک می کنیم، زیر روال مربوط به رویداد دکمه اجرا می شود. زیرروال submit متنی را در کنترل label می نویسد.
مثال:

<script runat="server">
Sub submit(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="Your name is " & txt1.Text
End Sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server" />
<asp:Button On-Click="submit" Text="Submit" runat="server" />
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>
 
در مثال زیر، ما یک کنترل TextBox، یک کنترل دکمه،  و یک کنترل label در یک فایل aspx. تعریف کرده ایم. هنگامی که مقدار TextBox تغییر پیدا کرد و سپس در جایی خارج از  TextBox کلیک شد یا کلید Tab فشرده شد (تا فوکس از TextBox برداشته شود) زیر روال change اجرا می شود. این زیر روال متن را داخل یک کنترل Label می نویسد 
مثال

<script runat="server">
Sub change(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="You changed text to " & txt1.Text
End Sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server"
text="Hello World!"
ontextchanged="change" autopostback="true"/>
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>
 
 
 
منبع:بیاموز
 
 

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.