معرفی:

در ابتدای امر و قبل از هر چیز لازم است یادآورم شویم به دلیل اینکه پایگاه داده یا به عبارتی بانک اطلاعاتی مورد استفاده در این نرم افزار SQL Server می باشد، بنابراین قبل از اجرا کردن نرم افزار نخست می بایست Server آن Start شود برای این منظور طبق تصویر زیر رفتار می کنیم.

 

 

 

 

بعد از اینکه یکی از دو راه حل بالا را انتخاب نمودید پنجرۀ زیر ظاهر خواهد شد.

 

 

 

 

 نکتـه: این کار را زمانی انجام خواهیم داد که Server، Stop شده باشد. مانند تصویر زیر:

 

 

در این ویرایش امکان تنظیم نوع انبارداری به سه روش زیر میسر گردیده است:
1. روش اول: محاسبات حواله انبار سیستم بر اساس میانگین وزنی موجود می باشد. Main Roll
2. روش دوم: محاسبات حواله انبار سیستم بر اساس اولین ورودی- اولین خروجی FiFo Roll
3. روش سوم: محاسبات حواله انبار سیستم بر اساس آخرین ورودی- اولین خروجی LiFo Roll
توجه فرمایید این روش ها در سال مالی برای یک بار در بخش اطلاعات اولیه تنظیم می گردد و در طول سال امکان تغییر میسر نمی باشد.

نکات مشترک:

در تمامی قسمتهای برنامه کلید اضافه برای افزودن یک رکورد جدید به جدول، ویرایش بمنظور تصحیح یک رکورد ثبت شده از جدول، حذف نیز برای حذف رکورد انتخاب شده یا در واقع همان رکورد جاری از جدول، گرفتن یک نسخه چاپی نیز بر اساس مواردی که در هر قسمت تعیین می شود قابل انجام خواهد بود. جستجوها نیز در اکثر مـوارد، بر اساس قسمتی از مورد انتخـابی خواهد بود، به عبارت دیگر با تایپ هر حرف، سیسـتم اقـدام به جستجـو بر اسـاس حروف تایپ شده نمـوده و اولیـن رکـوردی را که در آن فیلد مورد جستجو از جدول، حروف ابتدائیش با حـروف تایپ شده توسط کاربر، مطابقت داشتـه باشـد را پیدا جستجو کرده و به عنوان رکورد جاری انتخاب خواهد نمود. کلیـد تایید نیز، بمنظور گرفتن تایید از کاربر، برای انجـام کاری که قـرار است در آن مرحله انجام گیرد گنجانده شـده است. بعنـوان مثال، ثبت اطلاعـات در جدول یا بعبـارتی تایید اطلاعـات از طرف کاربر و درج شان در جـدول و سپس خروج از آن قسمت مورد استفاده قرار می گیرد. کلیـدهای انصراف و خروج نیز هر دو به منظور خارج شدن از فرم جاری، بدون اینـکه کار خاصـی انجام داده باشید، مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود به نرم افزار:

در بدو ورود به نرم افزار کد کاربری، رمز ورود، سال مالی از کاربر پرسیده می شود، که در صورت اشتباه بودن رمز ورود یا کد کاربری اجازه ورود به نرم افزار به کاربر داده نخواهد شد. یا بعبارتی تنها کاربران مجاز، اجازه ورود به نرم افزار را خواهند داشت.
هر کاربر بنا به سطح دسترسی که برایش تعیین شده است پس از ورود به نرم افزار قادر خواهد بود به انجام امور موردنظرش بپردازد.

 

فصل اول:
اطلاعات اوّلیه
1-1 کالاها

اولین موجودیتی که در یک انبار در ابتدای امر نمود پیدا می کند کالاهای انبار هستند که در یک سیستم انبار باید اطلاعات شان ثبت و نگهداری گردد.
ثبت: به منظور ثبت یک کالای جدید نخست از منوی اطلاعات اولیه زیر منوی کالاها را انتخاب نموده و پس از ظاهر شدن فرم زیر کلید اضافه را کلیک نمایید و در پنجره اطلاعات کالا، اطلاعات کالای موردنظرتان را وارد نمایید و در پایان کلید تایید را به منظور ثبت اطلاعات کلیک نمایید. ( کلید میابر F2 ) ویرایش: چنانچه در ثبت اطلاعات مربوط به یک کالا اشتباهی رخ داده باشد با استفاده از این امکان می توانید نسبت به تصحیح آن اقدام نمایید، روش کار به این صورت است که ابتدا رکورد حاوی اطلاعات مربوط به کالای موردنظر را انتخاب نموده و سپس کلید ویرایش را کلیک نمایید، در پنجرۀ اطلاعات کالا، اطلاعات مربوط به کالای انتخابی نمایش داده خواهد شد که درصورت نیاز قادر خواهید بود گزینه های موردنظرتان را تغییر دهید، پس از انجام تغیرات کلید تایید را به منظور اعمال تغییرات کلیک نمایید. ( کلید میابر F3 ) حذف: زمانی شما قادر خواهید بود اطلاعات مربوط به یک کالا را حذف نمایید که از کد آن کالا در رسید انبار یا حواله انبار استفاده نشده باشد. روش کار به این صورت است که ابتدا رکورد مربوطه را انتخاب نموده و سپس کلید حذف را کلیک نمایید که صورتی که مورد بالا رعایت شده باشد پس از گرفتن تایید از کاربر اقدام به حذف رکورد موردنظر نموده و در غیر اینصورت، مورد استفاده کالا یا به عبارتی علّت ممانعت از حذف را به اطلاع کاربر خواهد رساند. ( کلید میابر Del )
جستجو: برای یافتن اطلاعات مربوط به یک کالا از جدول می توانید از این قسمت استفاده نمایید. جستجو در این قسمت بر اساس کد کالا، نام کالا و نوع آن قابل انجام خواهد بود که پس از انتخاب گزینه موردنظر برای جستجو و انتخاب یا تایپ مورد خواسته شده کاربر قادر خواهد بود رکورد موردنظرش را به سرعت بیابد.
چنانچه جستجو بر اساس نوع انجام شده باشد پس از انتخاب نوع مورد جستجو، تنها همان نوع از کالا قابل مشاهده خواهد بود، درصورتی که نیاز به مشاهدۀ همۀ کالاها بود تنها با فشردن کلید همۀ رکوردها این امر قابل اجرا خواهد بود. ( کلید میابر F4 ) چاپ: برای گرفتن پرینت از اطلاعات مربوط به کالاها از این قسمت می توانید کمک بگیرید، کلیه اطلاعاتی که در جدول قابل نمایش هستند در نسخۀ چاپی نیز لحاظ خواهند شد، که می توان بر اساس جستجو تنها از کالاهای موردنظر یا اینکه از تمامی کالاها پرینت گرفت. ( کلید میابر F10 )
در ادامه یک پیش نمایش از لیست کالاهای ثبت شده ارائه گردیده است:

1-2 انبارها

در ابن نرم افزار امکان ثبت و بابگانی اطلاعات مربوط به چندبن انبار وجود دارد که در این قسمت می توان نسبت به ثبت شان اقدام کرد.
باقی کلیدها کارایی شان مانند کلیدهای مشابه شان در فرم کالاهاست. در ادامه یک پیش نمایش از لیست انبارهای موجود ثبت شده ارائه گردیده است:

1-3 واحد های اندازه گیری کالاها

عناوین مربوط به واحدهای اندازه گیری کالاها را در این قسمت ثبت و در صدور یا به عبارتی ثبت اطلاعات کالاها در تعیین واحدهای اندازه گیری کالاها مورد استفاده قرار می گیرد. حذف: اجازۀ حذف واحد اندازه گیری را زمانی داریم که از کدش در ثبت اطلاعات کالاها استفاده نشده باشد. باقی کلیدها کاربردشان مانند فرم کالاهاست.

1-4 اسامی کشورها

عناوین مربوط به کشورهای سازندۀ کالاها را در این قسمت ثبت و در صدور یا به عبارتی ثبت اطلاعات کالاها در تعیین کشورهای سازندۀ کالاها مورد استفاده قرار می گیرد. حذف: اجازۀ حذف اسم کشور را زمانی داریم که از کدش در ثبت اطلاعات کالاها استفاده نشده باشد. باقی کلیدها کاربردشان مانند فرم کالاهاست.

1-5 کادرهای اداری سازمان

در این فرم از کاربر خواسته می شود تا اطلاعات مربوط به سازمان را وارد نماید تا در صدور گزارشات از آنها استفاده گردد.
اتتخاب آرم: منظور آرم مربوط به سازمان یا به عبارتی همان آرمی که معمولا در بالای فاکتورها درج می گردد می باشد، که برای انتخاب پس از فشردن کلید و یافتن تصویر آرم و انتخابش می توانید تصویر آرم را در قسمت بالا و سمت چپ فرم مشاهده نمایید، عنوان وزارتخانه: نام وزارتخانه ای که سازمان یا اداره موردنظر زیر نظر آن است . اداره کل: عنوان یا نام اداره کلی که سازمان یا اداره وابسته به آن است. عنوان سازمان: نام سازمان یا اداره در این قسمت ثبت می شود.
ثبت: بعد از درج اطلاعات خواسته شده در فرم برای ثبت اطلاعات کلید تایید را کلیک نمایید، پس از فشردن این کلید اطلاعات ثبت شده و فرم بسته خواهد شد. ( کلید میابر F2 )
انصراف: چنانچه به هر دلیلی از ثبت اطلاعات منصرف شدید این کلید را کلیک نمایید، که با انجام این کار بدون اینکه اطلاعات درج شده در فرم ثبت گردد، فرم بسته خواهد شد. ( کلید میابر Esc )

فصل دوم:
تنظیم فرم ها
2-1 فرم رسید انبار

به منظور ثبت فرم رسید بعد از انتخاب زیر منوی صدور رسید انبار از منوی تنظیم فرم ها و ظاهر شدن پنجرۀ رسید انبار، کلید ثبت را از کلیک نموده تا پنجره ای با نام فرم رسید انبار ظاهر گردد، در این فرم در قسمت بالای آن اطلاعات مربوط به رسید انبار و در قسمت پایین اطلاعات مربوط به کالاهایی که در رسید انبار ذکر می شوند، ثبت خواهند شد.
کلیدهای موجود در پنجرۀ فرم رسید انبار:
اضافه: به منظور ثبت کردن اطلاعات مربوط به کالاهایی که در رسید انبار درج می شوند.
ویرایش: تصحیح اطلاعات یک کالای ثبت شده، برای انجام این کار پس از انتخاب رکورد مربوط به کالایی که قصد تصحیح آن را دارید کلید ویرایش را کلیک نموده تا پنجرۀ اطلاعات کالاهای مربوط به رسید انبار که حاوی اطلاعات مربوط به رکورد انتخابی است به نمایش درآید و سپس مواردی را که قصد تصحیح آنها را دارید، تغییر داده و در پایان کلید ثبت را فشار دهید.
حذف: حذف اطلاعات یک کالای ثبت شده، که برای انجام این کار ابتدا از لیست روی رکورد مربوط به کالایی که قصد حذف آن را دارید کلیک نموده و سپس کلید حذف را فشار دهید.
تایید: در پایان به منظور ثبت اطلاعات در جدول کلید تایید را کلیک نموده تا ضمن درج اطلاعات در جدول پنجره بسته شود.
انصراف: چنانچه از تصمیمی که گرفته اید منصرف شده اید، می توانید با فشردن این کلید انصراف تان را اعلام نموده و بدون انجام کاری از یا به عبارتی بدون اینکه اطلاعاتی در جدول درج شده باشد فرم را ببندید.

موارد موجود در پنجرۀ اطلاعات کالاهای مربوط به رسید انبار:

نام کالا: برای انتخاب کالا از دو روش می توان استفاده کرد:
الف) با فشردن کلید و ظاهر شدن پنجرۀ کالاها، دو راه حل برای انتخاب کالا وجود دارد:
1. در این روش بر روی رکورد مربوط به کالای موردنظر دابل کلیک کنید.
2. در روش دوم پس از انتخاب کالای موردنظر از جدول بر روی کلید انتخاب در بالای پنجره کلیک نمایید.
پس از بسته شدن پنجرۀ کالاها کد کالا به همراه نام آن و واحد اندازه گیریش در فرم نمایش داده خواهند شد. ب) وارد کردن کد کالا در Edit مربوطه
با انجام این کار پس از وارد کردن کد درصورت معتبر بودنش یا به عبارتی در صورتی که کالایی با این شماره کد قبلا ثبت شده باشد، نام آن به همراه واحد اندازه گیری اش نمایش داده خواهند شد. مقدار کالا: منظور همان مقداری است که از کالای موردنظر در رسید انبار ذکر شده است می باشد.
بهای واحد: مبلغی است که برای یک واحد از آن کالا درنظر گرفته شد و در فرم رسید انبار نیز ذکر گردیده است. که پس از درج آن بهای کل توسط نرم افزار محاسبه شده و نمایش داده خواهد شد. نمونه ای از فرم پیش نمایش رسید انبار در زیر ارائه گردید.

2-2 فرم درخواست کالا از انبار:

به منظور ثبت فرم درخواست کالا بعد از انتخاب زیر منوی صدور درخواست کالا از منوی تنظیم فرم ها و ظاهر شدن پنجرۀ درخواست کالا، کلید ثبت را کلیک نموده تا پنجره ای با نام فرم درخواست کالا ظاهر گردد، در این فرم در قسمت بالای آن اطلاعات مربوط به فرم درخواست کالا و در قسمت پایین اطلاعات مربوط به کالاهایی که در فرم درخواست کالا ذکر می شوند، ثبت خواهند شد. کلیدهای موجود در پنجرۀ فرم درخواست کالا:
اضافه: به منظور ثبت کردن اطلاعات مربوط به کالاهایی که در فرم درخواست کالا درج می شوند.
ویرایش: تصحیح اطلاعات یک کالای ثبت شده . موارد موجود در پنجرۀ اطلاعات کالاهای مربوط به درخواست کالا:
نام کالا: مراحل مربوط به این قسمت نیز مانند مورد مشابه در قسمت رسید انبار خواهد بود.
مقدار درخواستی: منظور مقداری است که واحد درخواست کننده، تقاضای دریافت کردن آن را از انبار داده است.
انتخاب رسید انبار: چنانچه موجودی انبار درمورد کالای انتخابی غیر صفر باشد، این کلید فعال شده و به کاربر این امکان را خواهد داد تا با کلیک کردن آن از بین رسیدهایی که مربوط به آن انبار و کالای انتخابی بوده، رسید و مقدار مناسب را انتخاب نماید.
مقدار تایید شده: همان مقداری خواهد بود که پس از انجام مرحلۀ قبل تعیین می گردد. در ادامه یک پیش نمایش از فرم درخواست کالا ارائه گردیده است:

2-3 فرم حواله انبار

بعد از ثبت فرم درخواست کالا، حالا نوبت می رسد به ثبت حواله انبار که برای انجام این کار کافی است از منوی تنظیم فرم ها، زیر منوی صدور حواله انبار را انتخاب نمایید. عملکرد کلیدهای موجود در فرم:
اضافه: به منظور ثبت یک حواله، پس از کلیک بر روی این کلید و ظاهر شدن پنچرۀ فرم حواله انبار، در پنجرۀ جدید انتخاب موارد زیر:
شماره درخواست:
1. کلیک بر روی کلید و پس از ظاهر شدن پنجرۀ درخواست کالا، انتخاب درخواستی که قصد دارید حواله انبار مربوط به آن را ثبت نمایید، از لیست درخواست ها.
2. وارد کردن شماره درخواست در .
رئیس اداره/ مدیر کل/ معاونت: یکی از موارد ذکر شده را انتخاب نمایید، چنانچه در ثبت کادرهای اداری عنوان مربوطه را ثبت کرده باشید، با انتخاب هر یک از موارد فوق اسم شخص موردنظر در Edit روبرویی نمایش داده خواهد شد. چاپ: برای چاپ حواله ای که انتخاب شده است. ( کلید میابر F2 ) صورتجلسه: صورتجلسۀ تحویل کالا مربوط به حواله انبار انتخابی را در این قسمت می توانید پرینت بگیرید.

2-4 فرم درخواست و حواله انبار

کلیدهای موجود در این پنجره کارایی شان مشابه پنجره های قبلی می باشد. نمونه ای از فرم پیش نمایش چاپ برگ درخواست و حواله انبار در زیر ارائه گردیده است:

فصل سوم:
گزارشات
3-1 چاپ رسیدهای انبار

رسیدهای انبار را می توان با استفاده از موارد ذکر شده در فرم جستجو کرده و سپس روی کلید چاپ کلیک نمایید، در پنجرۀ جدید رکورد مربوط به رسید موردنظرتان را انتخاب و از پایین کلید چاپ را کلیک نمایید.

3-2 چاپ درخواست های کالا و حواله انبار

امکانات آن مشابه چاپ رسیدهای انبار است.

امکانات:
فصل چهارم:
4-1 دفترچه تلفن

در این قسمت یک دفترچه تلفن با امکان اضافه، ویرایش، حذف و چاپ اطلاعات در اختیار کاربر قرار داده شده است. نمونه ای از پیش نمایش چاپ دفترچه تلفن درادامه ارائه گردیده است:

4-2 ماشین حساب:

چنانچه در طی انجام عملیات کابران محترم نیاز به ماشین حساب پیدا کردند، می توانند با استفاده از منوی امکانات و انتخاب زیر منوی ماشین حساب، از آن کمک بگیرند.

4-3 تغییر رنگ لیبل های روی صفحه اصلی:

چنـانچه تصـویر پس زمیــنه انتخابی به گونه ای باشـد که با رنـگ لیـبل های روی صفحه اصلی(لیبل نمایش دهنده ساعت، تاریخ، کاربر وارد شده به سیستم و سال مالی) مطابقت نداشته باشد، با استفاده از ایـن قسمت می توان رنگ این لیبل ها را به گونه ای تنظیم کرد که که با تصویر پس زمینه هماهنگ شود.

4-4 انتخاب تصویر پس زمینۀ نرم افـزار:

به دلیل اینکه یکنواختی و تکرار کارها اغلب باعث خستگی و ... انسانها می شود، به این منظور تدبیری که در این نرم افزار اندیشیده شده است، این است که این امکان برای کاربران محترم وجود دارد که برای نرم افزار از تصویر دلخواه خودشان برای پس زمینه نرم افزار استفاده نموده و یا اینکه درصورت دلخواه آن را تغییر دهند.
برای انجام این کار کاربران محترم می بایست پس از انتخاب زیر منوی انتخاب عکس پس زمینۀ نرم افزار از منوی امکانات و ظاهر شدن پنجرۀ زیر عکس دلخواه شان را انتخاب نموده و در انتها کلید Open را فشار دهند. نکته: هر کاربر می تواند بنا به سلیقۀ خودش، تصویر پس زمینۀ نرم افزار یا بعبارتی تصویر صفحۀ اصلی را تنظیم نماید تا در هر بار ورود به نرم افزار تصویر موردعلاقه اش به عنوان تصویر صفحۀ اصلی نمایش داده شود.

4-5 تعیین سطح دسترسی:

با استفاده از این قسمت می توان برای افراد مختلف، سطح دسترسی های مختلفی نیز قرار داد، تا هر کاربری بسته به نیاز به قسمت های خاصی از نرم افزار دسترسی داشته و اجازه ورود به قسمت های دیگر و ایجاد تغییرات در آن قسمت ها را نداشته باشد.
پس از انتخاب زیر منوی تعیین سطح دسترسی از منوی امکانات، و ظاهر شدن پنجرۀ زیر نخست کد کاربری که قبلا تعریف شده است یا بعبارتی معتبر است و قصد تغییر یا تنظیم سطح دسترسی را برایش نموده اید، را وارد نموده، و گزینه هایی را که می خواهید برای کاربر موردنظر فعال باشند را تیک دار کرده و در پایان به منظور اعمال تنظیمات کلید تایید را کلیک نموده تا اطلاعات ثبت و از این قسمت خارج شوید. نکته1: چنانچه قبلا برای این کاربر تنظیمات سطح دسترسی انجام شده باشد، تنظیمات قبلی پس از درج کد کاربری و خروج از از قسمت کد کاربری، نمایش داده خواهند شد که شما قادر به اعمال تغیراتی بر روی آنها خواهید بود.
نکته2: برای فعال شدن عناوین زیر منوها برای انتخاب، نخست می بایست عنوان منوی مربوطه را تیک دار نموده و سپس زیر منوها را انتخاب نمایید.

4-6 تعریف/ تغییر حساب کاربری

با استفاده از این گزینه می توان حساب کاربری را که از قبل ایجاد نموده اید را تغییر و یا اینکه حساب کاربری جدیدی را ایجاد نمایید. نکته: برای تغییر حساب کاربری شما می بایست رمز قبلی آن حساب را به خاطر داشته باشید.

4-7 ایجاد فایل پشتیبان از اطلاعات:

این قسمت شاید مهمترین، البته شاید که نه به طور یقین، می توان گفت این قسمت مهمترین قسمت یک نرم افزار محسوب می شود، و به کاربران محترم توصیه می شود که حداقل هر دو یا سه روزی یک دفعه از اطلاعات شان پشتیبان تهیّه نموده و در صورت امکان این فایل های پشتیبان را بر روی حافظه ای خارج از سیستم شان علاوه بر فایل های روی سیستم نگهداری نمایند، تا در صورت بروز هر گونه مشکلی اعم از سوختن هارد، فرمت شدن هارد و ... امکان بازیابی اطلاعات باشد. برای انجام این کار پس از فشردن کلید انتخاب مسیر، مسیر مناسب را برای انتخاب محل ذخیره سازی فایل پشتیبان را انتخاب نموده و در پایان کلید تایید را کلیک نمایید. نکته: زمان و تاریخ ایجاد فایل پشتیبان را به درستی وارد نمایید تا در هنگام بازیابی اطلاعات، در انتخاب فایل مناسب برای بازیابی دچار مشکل نشوید.


جهت سفارش نرم افزار اینجا کلیک کنید.


سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.